Sign In
KPMG VERGİ / Yayınlar / Duyurular / DuyuruDetay
Sosyal Güvenlik Prim Teşvik İadelerinde Bildirge Teslim Süresi Uzatıldı
25.5.2018

7103 sayılı Kanun'la 5510 sayılı Kanun'a eklenen Ek 17'nci madde çerçevesinde yapılan düzenleme ile işverenlerin geçmiş dönemlerde yararlanmadıkları tüm sigorta primi teşvik, destek ve indirimler iade kapsamına alınmıştır. Özel sektör işverenlerinin teşviklerden yararlanma koşullarını sağlamaları kaydıyla 1 Haziran 2018 tarihine kadar SGK'ya elektronik ortamda müracaat etmeleri gerekmektedir.

Teşvik Prim İade Süreci Elektronik Ortamda

Sosyal Güvenlik Kurumu, gerek Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerindeki iş yoğunluğunu azaltmak gerekse de uygulamadaki iş ve işlemlerin kolaylığı açısından söz konusu müracaat dilekçeleri ile geriye yönelik olarak yararlanılmayan ya da yararlanılmış olmakla birlikte yararlanılan teşvik türünün başka bir teşvik türü ile değiştirilmesi talep edilen ay/dönemlere ait iptal/asıl/ek aylık prim ve hizmet belgelerinin internet üzerinden verilmesine yönelik uygulamayı açtı.

Dilekçeler için Son Tarih 1 Haziran 2018

İşverenlerin 1 Haziran 2018'e kadar elektronik ortam üzerinden başvuru dilekçesini onaylamaları gerekiyor. Bu tarihten sonra başvuranlar geçmiş dönem iadesinden sadece son 6 ay için yararlanabilecek.

Bildirge Girişleri 1 Haziran 2018 Sonrası

Sosyal Güvenlik Kurumu, yaptığı bu duyuruyla E-Bildirge V2 ekranlarından yapılacak düzeltme işlemlerinin  (Asıl/Ek/İptal bildirgelerinin elektronik ortamda kabulü)  1 Haziran sonrasında da devam edileceğini belirtmiştir. Başvurunun ardından hangi tarihe kadar bildirge kabul işleminin devam edeceği ise duyuru da belirtilmemiştir. Konu ile ilgili diğer detaylar için genelgenin yayınlamasını beklemek gerekecektir.

Ek- SGK'nın Geriye Yönelik Prim Teşvik İadelerine İlişkin Duyurusu

Saygılarımızla, 

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​