Sign In
KPMG VERGİ / Yayınlar / Duyurular / DuyuruDetay
2017 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatıldı
20.4.2018

​Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 20 Nisan 2018 tarihli ve VUK-103 / 2018-7 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 2017 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süresi ile e-Defter uygulamasına dahil olanlar tarafından 30 Nisan 2018 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme süresi uzatılmıştır.

25 Nisan 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 30 Nisan 2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

30 Nisan 2018 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme süresi 4 Haziran 2018 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Ek- Vergi Usul Kanunu Sirküleri – 103​

Saygılarımızla, 

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​