Sign In
KPMG VERGİ / Blog / Tarihe Göre Filtrelenmiş Bloglar
Bilindiği üzere, 2 yıl süreyle aktifte bulunan gayrimenkullerin satışa konu edilmesi durumunda, elde edilen kazancın %75’i belirli şartlarla kurumlar vergisine tabi olmamaktadır. Bahse konu istisnanın... Devamı >
Şubat 2013 tarihinde hayatımıza giren ve içermekte olduğu iddialı aksiyon planları ile birçok çok uluslu şirketi (ÇUİ) terleteceğini düşündüğümüz BEPS ile tanışmaya hazır mıyız? Devamı >
Mayıs 2012’de yayımlanan 6322 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nda önemli bir değişiklik yapıldı. Bu değişiklik, konut kira geliri elde edip, Kanun’da her yıl güncellenen “istisna” tutarından yararlananların 2013’te elde ettikleri gelirleri doğrudan ilgilendiriyor. Şöyle ki... Devamı >
Süregelen küresel ekonomik krizin vergi gelirleri üzerindeki olumsuz etkileri, hükümetlerin dünya çapında transfer fiyatlandırması zorunluluklarını artırmalarına neden olmaktadır. Vergi İdareleri vergi denetimlerini artırmak suretiyle almakta oldukları vergi tutarlarının... Devamı >
“Bütçe”nin 17 Şubat’ta yayımlanan Ocak 2014 gerçekleşmelerinde dikkat çekici noktalar var. Tespitlerimizi yapalım; Devamı >
Güvenli Liman (Safe Harbour) ve OECD Sadeleştirme Çalışmaları OECD üyesi tüm ülkelerce benimsenen ve yerel vergi uygulamaları ile transfer fiyatlandırması pratiğine ilişkin yasal düzenlemelere altyapı teşkil eden... Devamı >