Sign In
KPMG VERGİ / Blog / Tarihe Göre Filtrelenmiş Bloglar
Teknolojideki gelişmeler, alışkanlıklarımız başta olmak üzere, iş yapış şekillerini, ticareti, iletişimi ve daha birçok şeyi çok hızlı bir şekilde değiştirdi ve artık yaşadığımız çağın dijital çağ olarak anılmasına neden oldu... Devamı >
31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olan gayrimenkullerin kayıt altına alınması için 7143 sayılı Kanun'un 16. maddesi ile getirilen "İmar Barışı" kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendirdiği kurum ve kuruluşlara 31 Aralık 2018 tarihine kadar başvurularak... Devamı >
1 Ocak 2018 itibarıyla işçi-işveren uyuşmazlıklarında uygulanmaya başlanan zorunlu arabuluculuk, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ticari uyuşmazlıklar için de devreye giriyor... Devamı >
Ocak-Kasım dönemi bütçe gerçekleşmeleri 17 Aralık'ta yayımlandı. Önce TBMM'de yeni kabul edilen 2019 Bütçe Kanunu'nun temel büyüklüklerine sonra da Ocak - Kasım dönemi bütçe gerçekleşmelerine bakalım... Devamı >
Klasik lojistik öngörüsünde; liman, tren yolu, havalimanı ve otobanlara yakın depo ve ulaşım ağı önemliyken, günümüzde özellikle B2C, C2C, M2M e-ticaret modellerinde (zamanla yarışan bir jenerasyonun yetişmesiyle birlikte), en kısa zamanda alınan ürünün, güvenilir şekilde kişiye ulaştırılması önem arz etmeye başladı. Her firmanın Türkiye'nin her yerinden e-ticaret vasıtasıyla müşterisi olabilme ihtimali var. Firmanın tek ve büyük bir depodan hızlı dağıtım yapması... Devamı >
6183 sayılı Kanun'a 18 Mayıs 2017 tarihli ve 7020 sayılı Kanun ile eklenen 48/a maddesi ile prim borçlarının tecil ve taksitlendirilmesinde önemli kolaylıklar getirildi. 15 Kasım 2018 tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi ile de konu detaylandırıldı... Devamı >