Sign In
KPMG VERGİ / Blog / Tarihe Göre Filtrelenmiş Bloglar
​​KPMG’nin 2003 yılından bu yana devam eden ve bu yıl 141 ülkenin verileri esas alınarak hazırlanan 2012 Global Gelir Vergisi ve Sosyal Güvenlik Oranları Anketi yayımlanmıştır. Anket; katılımcı ülkelerdeki vergi ve sosyal güvenlik uygulamaları ile ilgili bilgi vermenin yanı sıra ilgili ülkeler ve bölgeler arasında karşılaştırma yapmaya ve vergi uygulamaları ile ilgili genel eğilimleri gözlemlemeye de olanak tanımaktadır. Devamı >
6012 Sayılı Ticaret Kanunu’nda yer alan düzenlemeler çerçevesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ” (bundan sonra “Tebliğ” olarak anılacaktır). 9 Ağustos 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Devamı >
Uzlaşma, mükellefler adına yapılan tarhiyata karşı yargı yoluna gidilmeden, mükellef ile tarhiyatı yapan kurum arasında yapılan anlaşma uyarınca belirlenen kısmın mükellef tarafından ödenerek idari ihtilafın sonlandırılmasını öngören idari bir çözüm yolu olarak tanımlanabilir. Devamı >
Uzun yıllar müzakeresi devam ettikten sonra 19 Eylül 2011 tarihinde Berlin’de imzalanan ve 16 Ocak 2012 tarih ve 2012/2695 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanıp 24 Ocak 2012 tarih ve 28183 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşması” 1 Ağustos 2012 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Devamı >
Tam mükellef kurumlar arasında gerçekleşen ve örtülü sermaye kapsamında değerlendirilen borçlanma işlemlerinde, borcu kullanan kurumun zararda olması veya istisnaya konu gelirleri nedeni ile kurumlar vergisi matrahının oluşmadığı durumlarda, borcu veren kurum tarafından düzeltme yapılıp yapılamayacağı konusunda Gelir İdaresi tarafından verilen farklı görüşler mükellefler nezdinde tereddüt oluşturmaktadır. Devamı >
Bu yazımızda, finans sektöründe karşımıza çıkan gözden kaçmış sayılabilecek bir düzenleme olan özel sektör tahvillerinin itfa ve kupon faiz gelirlerinden hesaplanmakta olan %5 oranındaki banka sigorta muameleleri vergisi (BSMV) ile son dönemde Gelir İdaresi’nin tahvil faizlerinin KDV’ye tabi tutulması yönündeki yaklaşımını kısaca değerlendirmek istedik. Devamı >