Sign In
KPMG VERGİ / Blog / Yazarın Blogları
Küresel ticarette ülkeler güçlü oldukları üretim alanlarında pozisyonlarını korumak için gümrük işlemlerinde bazı önlemler alıyor. Türkiye de son dönemde Gözetim Uygulaması ve İlave Gümrük Vergisi gibi yeni uygulamalar getirdi. Yeni önlemlerle ilgili bilinmesi gereken önemli hususlar var…​ Devamı >
Uluslararası ticaretin hızla geliştiği globalleşen ticaret ortamında, ülkeler iç üretimlerini ve sektörel rekabetçiliklerini diğer ülkelere karşı korumak amacıyla farklı korunma yöntemleri uyguluyorlar. Bu kapsamda hem iç ekonomik dinamiklerin korunması hem de ticari dış tehditlerin yönetilmesi amacıyla... Devamı >
​İngiltere'nin AB'den çıkışını temsil eden Brexit süreci halihazırda belirsizliğini koruyor. Bunun yanında Amerika Birleşik Devletleri Trans Pasifik Ortaklığı`ndan çekiliyor, küresel anlaşmaların nasıl bir seyir izleyeceği gündemde öncelikli olarak yer alıyor.​ Küresel Ticaret 2017'ye çok yoğun ve sıcak bir gündemle girdi... Devamı >
Avrupa Birliği üyeliğine yönelik mevzuat uyumu çerçevesinde hazırlanan yeni Gümrük Kanunu Taslağı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanarak meslek örgütleri, iş dünyası ve konuya taraf olanların görüşlerine sunuldu... Devamı >
Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması kapsamında TBMM’ye 22.07.2016 tarihinde sunulan Kanun Tasarısı uyarınca gümrük alacaklarının da yeniden yapılandırılması amaçlanıyor. Tasarı'nın kanunlaşması sonrasında... Devamı >
Dış ticarette önemli yenilikler göze çarpıyor. Özellikle gümrük mevzuatında yapılan değişiklikler dikkat çekici. Bu değişikler arasında ithalatçı şirketler tarafından ödenen royalti veya lisans ödemelerine ilişkin düzenlemeler ön plana çıkıyor. Bunların dikkatli şekilde incelenmesi ise riskleri minimize etmek isteyen işletmeler açısından kritik önem taşıyor. Dış ticaret ve gümrük konularında önemli yenilikler hayata geçiriliyor. Son dönemde... Devamı >

​​​