Sign In
KPMG VERGİ / Blog / Yazarın Blogları
Son günlerde basında yer alan haberlere baktığımızda faaliyet gösterdiği sektörde önemli ağırlığı olan şirketlerin kondordato ilan ettiği göze çarpıyor... Devamı >
Vergi Usul Kanunu'nun 413'üncü maddesi, vergi kanunlarındaki düzenlemelerin açık ve net olmaması halinde "özelge" veya "mukteza" denilen bir uygulamayı düzenliyor. Bu düzenlemeye göre, vergi yükümlüleri, Vergi İdaresi'nden "vergi durumları ve vergi uygulamaları bakımından açık veya belirgin olmayan ve kararsız kaldıkları zor konularda yazılı görüş ile açıklama" isteyebiliyor. Bu uygulama... Devamı >
Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili 1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Tebliği'nin "5.6.2.4.3 no.lu" bölümü 14 Haziran 2017 tarihli Karar ile iptal edilmişti. Danıştay'ın şirketlerin "bedelsiz hisse senedi vermek suretiyle kar payı dağıtımını" "temettü saymaması kararına" ilişkin olarak... Devamı >
Dijitalleşen ekonomide vergi almanın neden zor olduğu sorusunun cevabı içinde bulunduğumuz çağla ilgili. Eskiden ticaret yapanların bir "mağaza veya dükkan" gibi "sabit bir yere" ihtiyacı vardı. Ancak dijitalleşen ekonomide iş modelleri değişti. Günümüz teknolojisi sayesinde... Devamı >
Bu yazımızda 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'un uygulanmasında ortaya çıkan bir uyuşmazlık hakkında AYM'nin verdiği Karar'ı ele alacağız. AYM'nin ilgili Kararı'ndaki olay ve gerekçeleri değerlendirelim... Devamı >
"Vergi şeffaflığı", vergi kaçırma girişimlerini azaltmaya yönelik taraflar arasında bir standart kullanmak suretiyle tarafları arasında otomatik bilgi paylaşımı anlamında kullanılıyor. ​Özellikle 2009'dan sonra G20 (20 Grubu) tarafından, "banka gizliliği döneminin sona ermiş olduğunun" duyurulmasının ardından, "vergi şeffaflığı" ile... Devamı >

​​​