Sign In
KPMG VERGİ / Araçlar / Mali Takvim

Mali Takvim

 • 24.11.2017
  • Ekim 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  • 1-15 Kasım 2017 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
 • 23.11.2017
  • Ekim 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  • Ekim 2017 / SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi
  • Ekim 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
 • 20.11.2017
  • Ekim 2017 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Ekim 2017 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Ekim 2017 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Ekim 2017 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  • Ekim 2017 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Ekim 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi