Sign In
KPMG VERGİ / Araçlar / Mali Takvim

Mali Takvim

 • 31.3.2017
  • 2016 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
  • 2016 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
  • Şubat 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  • Şubat 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  • Şubat 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Şubat/2017), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Şubat/2017) Primlerinin Ödenmesi
  • 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 3. Taksit Ödemesi
 • 27.3.2017
  • Şubat 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi
  • Şubat 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi
  • Şubat 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  • 1-15 Mart 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
 • 24.3.2017
  • 1-15 Mart 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi