Mali Bültenler

Ülke Bazlı Raporlamalar ile İlgili Önemli Hatırlatmalar

7 Aralık 2020

Bilindiği üzere 24.02.2020 tarihinde yayınlanan 2151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile OECD Vergi Matrahı Aşındırması Kar Aktarımı (BEPS) önleyici aksiyon planlarından 13. Eylem planı olan Ülke Bazlı Raporlama ve Transfer Fiyatlandırması Dokümantasyonun Gözden Geçirilmesi açıklamalı eylem planı7257 Sayılı Kanun ile, Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Ek 1. Maddesi Kapsamındaki İşlemlere Yönelik Vergi İstisnaları Getirildi

3 Aralık 2020

02.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7257 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun ek 1.maddesi kapsamında yapılacak teslimler KDV’den istisna edilmiş olup, bu kapsamda düzenlenecek kağıtlar da damga vergisinden istisna edilmiştir...7256 Sayılı Kanun Kapsamında "Varlık Barışı" Uygulamasıyla İlgili Tebliğ Yayımlandı

3 Aralık 2020

28 Kasım 2020 ve 31318 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliği (Seri No:1) ile...Bakanlık’tan İYS İçin Erteleme Kararı

2 Aralık 2020

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”) İleti Yönetim Sistemi’ne (“İYS”) kaydolma ve mevcut onayları yükleme tarihlerini erteledi.Ar-Ge Ve Tasarım Personelinin Aralık Ayında Destek Ve Teşviklere Konu Edilebilir Uzaktan Çalışma Sürelerine İlişkin Duyuru

27 Kasım 2020

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge, Tasarım Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler ile paylaşılan son bilgilendirmede...