Mali Bültenler

Gelir ve Kurumlar Vergisi İade Taleplerinde Bazı Bilgi ve Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması Hakkında 99 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri Yayımlandı

29 Ocak 2016

22/01/2016 tarih ve GVK-99/2016-1 sayılı Gelir Vergisi Sirküleri'nde; gelir ve kurumlar vergisine yönelik iade taleplerinde, mükelleflerin elektronik ortamda gönderecekleri bilgi ...Çok Taraflı Yetkili Mercilere İlişkin Anlaşma (MCAA) İmzalandı

28 Ocak 2016

BEPS 13’üncü Aksiyon Planı kapsamındaki Çok Taraflı Yetkili Merciler Anlaşması, ülke bazında raporlamaya ilişkin karşılıklı bilgi paylaşımını sağlamak...Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'ın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik

28 Ocak 2016

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'ın uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmiş olduğu 2012/1 sayılı Tebliğ’de değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Tebliğ 25 Haziran 2016 tarih ve 29753 sayılı Resmi...6661 Sayılı Kanun'la Mali Tatil Uygulamasında Değişiklikler Yapıldı

25 Ocak 2016

BMM’de kabul edilen 6661 Sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 18'inci maddesiyle Mali Tatil ile ilgili bazı...Elektrik Kanunu’nda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılmasına İlişkin BKK Yayımlandı

19 Ocak 2016

Elektrik Piyasası Kanunu’nun Geçici 1’inci, Geçici 4’üncü ve Geçici 6’ncı maddelerinde belirtilen süreler uzatılmıştır.