Mali Bültenler

Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Stopaj Oranı %5’e yükseltildi

4 Şubat 2021

04.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3491 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşanlara yapılan hakediş ödemeleri üzerinden Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca uygulanacak tevkifat oranı %3’ten %5’e çıkarılmıştır.Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

4 Şubat 2021

04.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca,Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı

3 Şubat 2021

28.01.2021 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu (TGBK) ve 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu üzerinde değişiklik yapan kanun teklifi yasalaşmıştır...Elektrikli araçlarda ÖTV oranı yeniden belirlendi

2 Şubat 2021

02.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3471 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, sadece elektrik motorlu binek araçların özel tüketim vergisi oranları yeniden belirlenmiştir.Ülke Bazlı Raporlama (CBC MCAA) Yetkili Makam Anlaşması kapsamında Türkiye’nin bilgi paylaşacağı ve bilgi temin edeceği ülkeler

26 Ocak 2021

Daha önce duyurusu yapıldığı üzere Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması (CBC MCAA) Beyanı 3038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanarak 1.10.2020 tarihli mükerrer Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda Türkiye, Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşmasını 30.12.2019 tarihinden itibaren imzacı taraflarından birisi olup