Mali Bültenler

Mevduat Faizlerine ve Katılım Bankaları Tarafından Ödenen Kar Paylarına Uygulanacak Tevkifat Oranları Değiştirildi

30 Eylül 2020

30.09.2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de “3032 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki kararına geçici 2. madde eklenmiştir.Kar payı dağıtımına ilişkin sınırlamalar 3 ay uzatıldı

18 Eylül 2020

18.09.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 30.09.2020 tarihine kadar yapılacak kar dağıtımlarına sınırlama getiren Türk Ticaret Kanunu’nun geçici 13. maddesinin uygulama süresi 3 ay uzatılmıştır...Süre uzatımı ile Geçici Madde 13’ün uygulanmasına ilişkin açıklamalar

18 Eylül 2020

Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair...Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi’ne (“İYS”) Kayıt Yükümlülüğü 1 Aralık 2020’ye uzatıldı

15 Eylül 2020

Ticari elektronik iletiler Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’te telefon, çağrı merkezleri...Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’de (Seri No 1) Değişiklik Yapılmasına ilişkin 4 seri No’lu Tebliğ Yayımlandı

1 Eylül 2020

24.02.2020 tarihinde yayımlanan 2151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgili olarak Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğde (Seri No 1) değişiklik yapılmasına ilişkin 4 seri No’lu Tebliğ 1 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir...