Mali Bültenler

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2020/8 No'lu Tebliğ Yayımlandı

1 Haziran 2020

22.05.2020 tarihli ve 31134 sayılı Resmi Gazete ’de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/8) yayımlanmıştır...İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2020/9 No'lu Tebliğ Yayımlandı

1 Haziran 2020

22.05.2020 tarihli ve 31134 sayılı Resmi Gazete ’de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/9) yayımlanmıştır...e-Defterlerin oluşturulma ile imzalanma süreleri ile e-Defter Beratlarının Yüklenme Süreleri Uzatıldı

29 Mayıs 2020

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 28/05/2020 tarihli ve VUK-131/2020-10 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayımlanmıştır...311 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

28 Mayıs 2020

27.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de “311 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği” yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ’de, 7194 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir...Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde (Seri No: 301) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 312) Yayımlandı

27 Mayıs 2020

27.05.2020 tarihli ve 31137 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 312) ile, vergiye uyumlu mükellefler için uygulanan indirime yönelik açıklamalar yapılmıştır...