Mali Bültenler


2020 ve 2021 Yıllarının İlk Yarısında Süresi Dolan ve Dolacak Olan Dampinge Karşı Önlemlerin İlanı

30 Temmuz 2020

Ticaret Bakanlığı tarafından 24.07.2020 tarihli ve 31195 sayılı Resmi Gazete’ de 2020/15 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.9608 Tarifesinde Yer Alan Bazı Ürünlere Yönelik Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

30 Temmuz 2020

Ticaret Bakanlığı tarafından 24.07.2020 tarihli ve 31195 sayılı Resmi Gazete’ de 2020/18 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerine İlişkin Duyuru

29 Temmuz 2020

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 28.07.2020 tarihli Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerine İlişkin duyuru yayımlanmıştır...Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı (Süper Teşvikler) Verilmesine ilişkin Kararın Uygulanmasına ilişkin Tebliğ’de Değişiklik

28 Temmuz 2020

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı ( Süper Teşvikler ) Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına...Ar-Ge ve Tasarım Personelinin Evden Çalışma Sürelerinin Destek ve Teşviklere Konu Edilebilmesi İçin Belirlenen Son Tarihin 31.08.2020’ye Uzatılması Hakkında Duyuru

27 Temmuz 2020

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge, Tasarım Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler ile paylaşılan son bilgilendirmede...