Mali Bültenler

Gümrük Genel Tebliği’nin (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 18) Ekindeki Tabloda yer alan 12’nci, 29’uncu, 52’nci ve 80’nci Satırlar Yürürlükten Kaldırılmıştır

20 Ekim 2020

17.10.2020 tarihli ve 31277 sayılı Resmi Gazete ’de Gümrük Genel Tebliği'nde (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 13) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 31) yayımlanmıştır...Gümrük Genel Tebliği’nin (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 25) Ekindeki Tabloda yer alan 5’inci ve 6’ınci Satırlar Yürürlükten Kaldırılmıştır

20 Ekim 2020

17.10.2020 tarihli ve 31277 sayılı Resmi Gazete ’de Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 25)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 33) yayımlanmıştır...Suudi Arabistan Krallığı Menşeli 3901.10.90.00.11 Tarife Pozisyonunda Yer Alan Alçak Yoğunluk Polietilen’e Yönelik Damping Soruşturması Açılmıştır

20 Ekim 2020

17.10.2020 tarihli ve 31277 sayılı Resmi Gazete ’de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2020/22) yayımlanmıştır.İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ndeki Vergi Düzenlemeleri

19 Ekim 2020

İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 16/10/2020 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur. İlgili Kanun Teklifinin vergi kanunlarını içeren maddeleri aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.İstihdam Kalkanı ile Beraber Gelecek Düzenlemeler

18 Ekim 2020

Koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından...