Mali Bültenler

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların ÖTV Oran ve Tutarında Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı

9 Temmuz 2018

2018/11999 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 30.06.2018 tarihli ve 30464 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Listede ...7143 Sayılı Kanun Kapsamında "Varlık Barışı" Uygulamasıyla İlgili Tebliğ Yayımlandı

4 Temmuz 2018

4 Temmuz 2018 ve 30468 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda...ATR Dolaşım Belgesi Ve Menşe İspat Belgelerinin Elektronik Ortamda Onaylanması İle İlgili Değişiklikler

4 Temmuz 2018

23.06.2018 tarihli ve 30457 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete' de, ATR dolaşım belgesi ve menşe ispat belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi ve onaylanması...Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Gümrük İdareleri Tarafından Gerçekleştirilen Vize İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar

4 Temmuz 2018

3.06.2018 tarihli ve 30457 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 9) ile ...Ayçiçeği tohumu ve Ayçiçeği Tohumu Yağı İthalatında Gümrük Vergisi Oran Değişikliği

4 Temmuz 2018

26.06.2018 tarihli ve 30460 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2018/11996) ile 30.05.2018 tarihli ve 2018/11841 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile...