Mali Bültenler

Bazı Makarnalar, Bulgur ve Buğday İrmiği İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine Eklendi

10 Haziran 2021

01.06.2021 tarihli ve 31498 sayılı Resmi Gazete’ de İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2006/7) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2021/4) yayımlanmıştır.Kore Cumhuriyeti ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Menşeli Bazı İpliklere Yönelik Damping Soruşturması Açılmıştır

10 Haziran 2021

02.06.2021 tarihli, 31499 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/28) yayımlanmıştır.“Vergi affı” ve “vergi yapılandırması” olarak bilinen “7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” Resmi Gazete’de yayımlandı

9 Haziran 2021

'Vergi Affı'' ve ''Vergi Yapılandırması'' olarak bilinen 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 09.06.2021 tarih ve 31506 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlandı.KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 36 Seri Numaralı Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

4 Haziran 2021

3 Haziran 2021 tarih ve 31500 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 36 seri numaralı Tebliğ ile KDV’nin indirim ve iade uygulamasına ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır.Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

2 Haziran 2021

02.06.2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmi Gazete’ de Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik'te Ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden bitkisel yağların, madeni yağların ve pillerin aynı ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılması ile ilgili değişiklik yapılmıştır.