Sign In
KPMG VERGİ / Site Haritasi

Site Haritasi

​​1. KURUMSAL

   1.1. Hakkımızda​​​

      1.1.1. KPMG Tarihçe​​

      1.1.2. KPMG Global​

      1.1.3. KPMG Türkiye

   1.2.Bize Katılın

   1.3. İletişim

2. HİZMETLERİMİZ

   2.1. Vergi

      2.1.1. Kurumların Vergilendirilmesi Hizmetleri

         2.1.1.1. Kurumlar Vergisi Danışmanlık Hizmetleri

         2.1.1.2. Kurumlar Vergisi Denetim ve Tasdik Hizmetleri

      2.1.2. Birleşme ve Devralma Hizmetleri

      2.1.3. Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi Hizmetleri

      2.1.4. Dolaylı Vergilendirme Hizmetleri

         2.1.4.1. Dolaylı Vergi Denetim ve Tasdik Hizmetleri

         2.1.4.2. Dolaylı Vergi Danışmanlık Hizmetleri

      2.1.5. Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri

      2.1.6. Mali Hukuk Hizmetleri

      2.1.7. Outsourcing Hizmetleri

      2.1.8. Transfer Fiyatlandırması Hizmetleri

      2.1.9. Finansal Hizmetler – Vergi

   2.2. Denetim

   2.3. Danışmanlık

   2.4. Eğitim

3. PRATİK BİLGİLER

   3.1. Vergi Mevzuatı Bilgileri

      3.1.1. Hadler ve Tutarlar

         3.1.1.1. Defter Tutma Hadleri

         3.1.1.2. Fatura Düzenleme Haddi

         3.1.1.3. Sakatlık İndirimi

         3.1.1.4. Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler

         3.1.1.5. Aile/Çocuk/Eş Yardımı

         3.1.1.6. KKTC Gündelik Tutarları

         3.1.1.7. Yurtiçi Gündelikler

         3.1.1.8. Yurtdışı Gündelikler

         3.1.1.9. Çevre Temizlik Vergisi Tutarları

         3.1.1.10. Asgari Geçim İndirimi

         3.1.1.11.Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Tutarları

         3.1.1.12. Gelir Vergisi Tarifesi

         3.1.1.13. Meskenlerde Kira Muafiyeti Sınırı

         3.1.1.14. Çalışanlarda Yemek Yardımı İstisnası

         3.1.1.15. Değerli Kağıtlar

         3.1.1.16. Diğer Hadler ve Tutarlar

      3.1.2. Oranlar

         3.1.2.1. Veraset Ve İntikal Vergisi Nispetleri

         3.1.2.2. Kurumlar Vergisi Oranı

         3.1.2.3. Geçici Vergi Oranları

         3.1.2.4. Menkul Sermaye Gelirlerinin Beyanında Uygulanacak Olan İndirim Oranı

         3.1.2.5. Gelir Vergisi Stopaj Oranları

         3.1.2.6. İstisna Kazançlar Stopaj Oranları

         3.1.2.7. Kurumlar Vergisi Tevkifat Oranları

         3.1.2.8. Yeniden Değerleme Oranı

         3.1.2.9. Finansman Gider Kısıtlama Oranı

         3.1.2.10. Tecil Faizi Oranları

         3.1.2.11. Reeskont ve Avans Faiz Oranı

         3.1.2.12. Yasal Faiz Oranları

         3.1.2.13. Damga Vergisi Oranları

         3.1.2.14. Katma Değer Vergisi Oranları

         3.1.2.15. Katma Değer Vergisi Tevkifat Oranları

         3.1.2.16. 2013 Yılı Harç Miktarı

      3.1.3. Vergi Cezaları

         3.1.3.1. Vergi Cezaları

         3.1.3.2. Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

         3.1.3.3. Gecikme Zammı, Faizi ve Pişmanlık Zammı

         3.1.3.4. Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Uygulanacak Ceza Tutarlari (2013)

   3.2. Sosyal Sigortalar ve İş Hukuku Bilgileri

      3.2.1. Sosyal Sigorta Primi İçin Tavan ve Taban Ücretleri

      3.2.2. Sigorta, SGDP ve İşsizlik Sigortası Prim Oranları

      3.2.3. Sosyal Sigorta Prime Tabi Olmayan Sosyal Yardımlar

      3.2.4. Yıllar İtibarıyla Günlük Ve Aylık Asgari Ücretler

      3.2.5. Kıdem Tazminatı Sınırı

      3.2.6. Bağ-Kur Primleri

      3.2.7. Yıllık Ücretli İzin Süreleri

      3.2.8. İş Sözleşmesinin Feshinde Bildirim (İhbar süreleri)

      3.2.9. Sosyal Sigortalar İle İlgili Bildirim ve Ödeme Süreleri

      3.2.10. ş Kanuna Göre İdari Para Cezaları

   3.3. Mükellef Hakları, Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları

   3.4. Vergi Kimlik No.su Ve T.C. Kimlik No.su Kullanımı Hakkında Düzenlemeler

   3.5. Üfe/Tüfe Oranları

   3.6. TCMB Döviz Kurları

4. ARAÇLAR

   4.1. Mali Takvim

   4.2. Hesaplamalar

      4.2.1. Maaş Hesaplama

      4.2.2. Kıdem ve İhbar

      4.2.3. Reeskont

      4.2.4. Adat

      4.2.5. Motorlu Taşıtlar​

   4.3. Muhasebe Terimleri Sözlüğü

      4.3.1. İngilizce – Türkçe

      4.3.2. Türkçe – İngilizce

   4.4. Mevzuat Linkleri

      4.4.1. T.C. Resmi Gazete

      4.4.2. Gelir İdaresi Başkanlığı

      4.4.3. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

      4.4.4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

      4.4.5. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu

      4.4.6. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı​

      4.4.7. T.C. Danıştay​

5. KPMG'DEN HABERLER

   5.1. Güncel

   5.2. Etkinlikler

6. YAYINLAR

   6.1. Türkçe Yayınlar

   6.2. İngilizce Yayınlar

   6.3. Duyurular

   6.4. Düzenlemeler

      6.4.1. Vergi

      6.4.2. Bankacılık

      6.4.3. Sigortacılık

      6.4.4. Gümrük

      6.4.5. TTK

   6.5. Mali Bülten

      6.5.1. Vergi

      6.5.2. Gümrük

      6.5.3. Finans

      ​6.5.4. Tax Bulletins

7. BLOG

8. YASAL

9. GİZLİLİK

10. SİTE HARİTASI