Sign In
KPMG VERGİ / Yayınlar / Mali Bültenler / MaliBultenDetay

 

​​​​ ​​
2019/1 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde 2019 Yılı için Geçerli Alt Sınır Belirlendi
3.1.2019

Özet: 31/12/2019 tarihli ve 30642 (3. mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:22) ile indirimli orana tabi işlemler nedeniyle belirlenen sınıra ilişkin bölüm metninde bazı değişiklikler yapılarak,  2019 yılına ait alt sınır 14.100 TL olarak belirlenmiştir.

Açıklamalar

26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.) bölümünün yedinci paragrafındaki "2018 yılı için 11.400 TL" ibaresinden sonra gelmek üzere ", 2019 yılı için 14.100 TL" ibaresi eklenmiştir.

Ek- Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 22)

Bültenimizi PDF olarak indirmek için tıklayınız​

Saygılarımızla,