Sign In
KPMG VERGİ / Yayınlar / Mali Bültenler / MaliBultenDetay

 

​​​​ ​​
2018/73 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar'da (2012/3305) Yapılan Değişiklikler
17.9.2018

Özet: 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu kararları ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına ilişkin 91 No'lu Cumhurbaşkanı Kararı 14 Eylül 2018 tarih ve 30535 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Karar'da yapılan değişiklikle:

  • Yatırım teşvik mevzuatı ve uygulamalarının muhatabı Sanayi ve Teknoloji Bakanı / Bakanlığı olarak güncellenmiştir.

  • Teşvik belgesi başvurularında aranan başvuru ücretleri (Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılan) kaldırılmıştır.

  • Buna bağlı olarak, Teşvik belgesi müracaatı ve zayi olan belgelerle ilgili olarak yatırılan tutarlardan iade edilmesi gereken tutarların ödenmesine ilişkin madde ve bu sebeplerle teşvik belgesinin veya ek belgelerin yeniden tasdik edilmesine ilişkin ücretler kaldırılmıştır.

Bu Karar 14 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ek- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 91)

Bültenimizi PDF olarak indirmek için tıklayınız​

Saygılarımızla,