Sign In
KPMG VERGİ / Yayınlar / Mali Bültenler / MaliBultenDetay

 

​​​​ ​​
2017/6 Sosyal Güvenlik Kurumundan Borç Sorgusuna İlişkin Hatırlatma
22.12.2017

Özet: Sosyal Güvenlik Kurumu, borç sorgulamasına ilişkin 08 Aralık 2017 tarihli yeni bir genel yazı ile İl müdürlükleri ve merkez müdürlüklerine borç sorgulaması ile ilgili hatırlatmada bulunmuştur.

Açıklamalar

5510 sayılı Kanun'un 90'ıncı madde 6'ncı fıkrasında; Ülke çapında uygulanan ve özel bir izne veya belgeye dayanmayan genel düzenlemeler hariç olmak üzere, belirli bölgelere veya sektörlere yönelik ya da kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen özel belgelere veya izinlere dayalı olarak kamudan kaynak tahsis edilmesi şeklinde kanun, kararname ve diğer mevzuatla sağlanan araştırma, geliştirme, üretim, yatırım, pazarlama ve benzeri tüm aşamalarda uygulanan devlet yardımı, teşvik ve desteklerin verilmesinden önce işverenlerden Kuruma muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına dair belge ve bilgilerin istenmesi zorunlu olduğu ve bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usûl ve esasların Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının görüşlerinin alınarak Kurumca belirleneceği belirtilmiştir. Bu usul ve esaslar 28/09/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik Ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ" ile açıklanmıştır.

Tebliğ'in 6'ncı maddesinde; İşverenlerin, Devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden yararlanabilmeleri için, borcun sorgulandığı tarih itibarıyla muaccel borçlarının bulunmaması veya borçlarının tecil ve taksitlendirilmiş ya da yapılandırılmış olması gerektiği belirtilmiştir. Yine aynı  maddede açıklanan yararlanma şartında yazının verildiği tarih itibari ile borcun sorgulanabileceği ya da yazının verildiği tarihten eski tarihli bir borcu yoktur yazısı istenildiğinde istenilen tarihli borç sorgusunun yapılabileceği belirtilmiştir.

Uygulamada ünitelerin bir kısmının geçmişe yönelik borcu yoktur yazısı verirken il ve merkez müdürlüklerinin zaman zaman tereddüte düştüğü görülmekteydi. Ünitelerce KOSGEB, TÜBİTAK, KGF, Hazine Müsteşarlığı ve benzeri yerlere verilmek üzere düzenlenen borcu yoktur yazılarında, yazının verildiği tarihli borç sorgulaması yapılabileceği gibi yazının verildiği tarihten önceki tarihli bir borç sorgusu da yapılabileceği Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca hatırlatılmıştır.

Ek- Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 8 Aralık 2017 tarihli genel yazısı

Bültenimizi PDF olarak indirmek için tıklayınız

Saygılarımızla, 

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde +90 (212) 316 60 00 numaralı telefondan ya da isevinc@kpmg.com elektronik posta adresinden KPMG Türkiye Sosyal Güvenlik Hizmetleri Direktörü İsmail Sevinç ile irtibat kurmanızı rica ederiz.