Sign In
KPMG VERGİ / Yayınlar / Mali Bültenler / MaliBultenDetay

 

​​​​ ​​
2017/4 1 Sıra No'lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği Yayımlandı
21.2.2017

Özet: 18 Şubat 2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmi Gazete'de 1 Sıra No'lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği yayımlanmıştır. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 98/A maddesi ile 5510 Sayılı Kanun'un 86'ncı maddesinin on üçüncü fıkrasına dayanılarak muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek alınması uygun görülmüştür.

Açıklamalar

Birleştirilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi,  01/01/2018 tarihinden itibaren verilmeye başlanacaktır. Uygulama; pilot il seçilen Kırşehir'de 01/06/2017 tarihide başlayacaktır.

Uygulamanın başlayacağı 01/01/2018 tarihine kadar aylık, 3 aylık Muhtasar Beyanname ve aylık SGK bildirgeleri mevcut hali ile verilmeye devam edilecektir.

İşçi Çalıştıran Mükellefler

Muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde veren ve işçi çalıştıran mükelleflere, 01/01/2018 tarihinden itibaren Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesini aylık dönemler halinde beyan etme zorunluluğu getirilmiştir.

İşçi Çalıştırmayan Mükellefler

Muhtasar beyannamelerini  üçer aylık dönemler halinde vermekle birlikte yanında işçi çalıştırmayan mükellefler ise yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile önceden olduğu gibi üçer aylık  dönemler halinde Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 23 üncü günü akşamına kadar vermeye devam edeceklerdir.

Beyannamelerin Elektronik Ortamda Gönderilmesi

Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi, 340 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemelere göre beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükellefler/işverenler veya Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi ile aracılık yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından elektronik ortamda gönderilecektir.

Beyan ve Ödeme Süresi

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edilen vergi kesintileri ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgileri için ayrı tahakkuk fişleri düzenlenecektir.

Beyannameler ertesi ayın 23. günü saat 23,59 a kadar gönderilecek ve hesaplanan vergi ve sigorta primleri, beyannamenin verildiği ayın 26. gününe kadar ödenecektir.​

Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Sicil Numarasının Eşleştirilmesi

Muhtasar beyanname verme yükümlülüğü bulunan ve aynı zamanda aylık prim ve hizmet belgesi veren mükelleflere/işverenlere vergi kimlik numaraları ile kurum işyeri sicil numaralarının eşleştirilmesi amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere bu Tebliğ ekinde yer alan Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirimi (Ek-8) elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir.

Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim, 31/03/2017 tarihine kadar  internet vergi dairesi üzerinden (https://intvrg.gib.gov.tr/​) elektronik ortamda gönderilecektir.

Ek- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)​

Bültenimizi PDF olarak indirmek için tıklayınız​.

Saygılarımızla,