Sign In
KPMG VERGİ / Yayınlar / Mali Bültenler / MaliBultenDetay

 

​​​​ ​​
2017/2 6770 Sayılı Torba Kanun ile SGK Prim Ertelemesi Getirildi
27.1.2017

Özet: 27 Ocak 2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6770 Sayılı Torba Kanun ile 4/(a) bendinde belirtilen SGK sigortalılarını çalıştıran özel sektör işverenlerinden, 2016 yılı Aralık ayı, 2017 Ocak ve 2017 Şubat ayları için asgari ücret desteği alınan çalışanlar için SGK prim ertelemesi getirildi. Ayrıca 2016 yılında uygulanan asgari ücret desteğinin aynı şekilde 2017 yılında da uygulanmasına devam edilmesi yasalaşmıştır.

Açıklamalar

27 Ocak 2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete'de 6770 Sayılı Torba Kanun ile birkaç temel konuda düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemelerin en dikkat çekeni 4/(a) bendinde belirtilen SGK sigortalılarını çalıştıran özel sektör işverenlerinden, 2016 yılı Aralık ayı, 2017 Ocak ve 2017 Şubat ayları için asgari ücret desteği alınan çalışanlar için SGK prim ertelemesi getirilmesidir. Ayrıca aynı kanunda 2016 yılında uygulanan asgari ücret desteğinin aynı şekilde 2017 yılında da uygulanmasına devam edilmesi yasalaşmıştır.

SGK prim ertelemesinden kimler yararlanabilecek?

4/a (SSK) kapsamında sigortalı çalıştıran ve asgari ücret desteğinden yararlanan özel sektör işverenleri yararlanacaktır.

SGK prim ertelemesinden kimler yararlanamayacak?

Asgari ücret desteğinden yararlanmakta olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinin borçları ertelenmeyecektir.

Erteleme kapsamına sadece primler girmekte olup, işsizlik sigortası primleri, damga vergisi gibi diğer alacaklar bu kapsama girmemektedir.

Ayrıca emekli olup Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışılan işçilere ait primler SGK prim erteleme kapsamına girmeyecektir.

Uygulamadan nasıl yararlanılacak?

Prim ertelemesinden faydalanma imkanı olan işyerlerinin herhangi bir başvuru yapmasına gerek olmayıp, sistem otomatik olarak hesaplama ve erteleme yapacaktır.

SGK tahakkuk fişinde ertelenen tutarlar görünmeyecek olup, Bankaya prim ödemesi yapıldığında ertelenen prim tutarları düşülerek bakiye primler ödenebilecektir.

Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran ve dolayısıyla da emeklilikle ilgili primleri de ödeyen işverenler de prim erteleme uygulamasından yararlanacaktır.

Prim erteleme hesabı nasıl olacak?

Özel sektör işverenlerinden, 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat ayları için hazine katkısından faydalananlardan (asgari ücret desteğinden yararlananlardan), destekten yararlanmada dikkate alınacak her bir prim ödeme gün sayısının günlük 60 TL ile çarpımı sonucu bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak.

2016 yılı Aralık ayına ait sigorta prim tutarını 2017 yılı Ekim ayı, 2017 yılı Ocak ayına ait sigorta prim tutarını 2017 yılı Kasım ve 2017 yılı Şubat ayına ait sigorta prim tutarını 2017 yılı Aralık ayı sonuna kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılacak.

2016 ve 2017 yılı içerisinde ilk defa kanun kapsamına alınan işyerleri için sigorta primlerini yasal süresinde ödeme şartı aranmayacak.

İşverenler bu süre içerisinde faydalanmaya devam ettikleri diğer SGK prim teşviklerinden faydalanmaya devam edecekler.

Ertelenecek Borç=Asgari Ücret Desteğine Esas Prim Gün Sayısı X 60 TL X % 34,5 *

2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarında sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanabilmek için, 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarında erteleme kapsamı dışında kalan sigorta primi borçlarının ilişkin oldukları ayları takip eden ayın sonuna kadar yasal süresi içinde SGK'na ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda erteleme kapsamı dışında kalan sigorta primi borçlarının ilişkin oldukları ayları takip eden ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarında sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılması mümkün bulunmayacaktır.

Sonuç

Sadece 4 (a) SGK sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin 2016 yılı Aralık ayı, 2017 Ocak ve 2017 Şubat ayı için "asgari ücret desteği aldıkları çalışanları" için, yukarıda belirtilen hesaplamaya istinaden ödeme anında bir prim tutar indirimi olacak ancak bu indirimler ertelenmiş prim tutarları olacağından 2016 Aralık SGK prim ödemesinde ödenmeyen ertelenen prim tutarı 2017 Ekim ayı SGK prim tutarına yine ödeme anında otomatik olarak eklenecektir. 2017 yılı Ocak ayına ait sigorta prim tutarına ait ertelenen prim 2017 yılı Kasım ve 2017 yılı Şubat ayına ait ertelenen sigorta prim tutarı ise 2017 yılı Aralık ayı prim ödemesinde otomatik olarak eklenecektir.

(*) Ertelemeye esas sigorta primi borcunun hesabında işverenin sigorta primi teşviklerinden (5510, 6111, 6486 vd) yararlanması durumunda, bunun dikkate alınıp alınmayacağı açıkça belirtilmediğinden hesaplamada %37,5 oranındaki toplam prim oranından sadece %3 işsizlik primi düşülmüştür.

Ek- Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Bültenimizi PDF olarak indirmek için tıklayınız

Saygılarımızla,