Sign In
KPMG VERGİ / Yayınlar / Mali Bültenler / MaliBultenDetay

 

​​​​ ​​
2017/1 Otomatik Katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemine İlişkin Yönetmelik Yayımlandı
2.1.2017

Özet: 2 Ocak 2017 Tarihli ve 29936 Sayılı Resmî Gazete'de Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dâhil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlandı.

Açıklamalar

Yönetmelikte yer alan başlıca hususlar:

Kapsam:

 • Kapsam dâhilinde olan işyerleri açıklanmış, buna göre 5510 sayılı Kanunun 4/a ve 4/c kapsamında olan çalışanların sisteme dâhil olacağı açıklanmıştır.

 • Kanun, Bakanlar Kurulu Kararı veya yönetmelikle bir düzenleme yapılmadığı için banka sandıklarında çalışan yaklaşık 400 bin çalışanın kapsamda olmadığı görülmektedir.

 • Kamu idarelerinde ise Milli İstihbarat Teşkilatı kapsam dışındadır.

Çalışan Sayısına Göre Kademeli Geçiş:

 • Çalışan sayısı hesaplanırken birden fazla işyeri bulunan işverenlerin tüm işyerlerindeki çalışan sayısının esas alınacağı belirtilmiştir.

 • Çalışan sayısı tespit edilirken kapsama alınma tarihindeki verilerin dikkate alınacağı, kapsama alınmadan sonraki sayı azalmalarının dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.

 • Sisteme dâhil olan bir işyerinde ilgili geçiş tarihlerinden sonra işe başlayan kişiler hizmet akdinin başlamasıyla birlikte sisteme dâhil olacaktır.

 • Geçiş takvimi ise daha önce Başbakan Yardımcısı tarafından açıklandığı gibi yönetmelikte de yer almıştır.

  Buna göre özel sektör işyerleri;

 • 1.000 ve üzeri çalışanı olanlar 1 Ocak 2017'den,

 • 250-999 çalışanı bulunanlar 1 Nisan 2017'den,

 • 100 ile 249 çalışanı olanlar 1 Temmuz 2017'den,

 • 50-99 çalışanı olanlar 1 Ocak 2018'den,

 • 10-49 çalışanı olanlar 1 Temmuz 2018'den,

 • 5-9 çalışanı olanlar da 1 Ocak 2019'dan itibaren;

Kamuda;

 • 5018 sayılı Kanun'a ekli I, II, III ve IV sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri 1 Nisan 2017'den, diğer kamu idareleri ise 1 Ocak 2018'den itibaren sisteme dâhil olacak.​

Çalışan Katkı Payı:

 • Prime esas kazancın veya emekli keseneğinin %3'ü oranında yapılacak.

 • Kapsam öncesi döneme ait bir kazançtan kapsama alınma sonrasında kesinti yapılamayacak. Ayrıca ücreti peşin ödenen çalışanlara kapsama alınma tarihinden önce ödenen ücretlerinden kesinti yapılamayacak.

Ek- 2017/9721 Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik​​

Bültenimizi PDF olarak indirmek için tıklayınız​​
​​
Saygılarımızla,