Sign In
KPMG VERGİ / Yayınlar / Mali Bültenler / MaliBultenDetay

 

​​​​ ​​
2016/5 İş Başı Eğitim Programlarına Katılan İşçilere Yönelik SGK Prim Teşviki Süresi 1 Yıl Uzatıldı
27.12.2016

Özet: 24 Aralık 2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 4447 sayılı Kanun'un geçici 15. maddesinde yer alan prim teşvikinin süresi 31.12.2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

Açıklamalar

İlgili teşvikten yararlanma esasları SGK'nın 2016/1 sayılı Genelgesi'nde kısaca şu şekilde açıklanmıştır;

"18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların;

a) Programın bitimini müteakip en geç üç ay içinde programı tamamladıkları meslek alanında özel sektör işverenleri tarafından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınması ve

b) İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması

kaydıyla, işe alındıkları işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi hâlinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay süre ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranına göre ve aynı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan tutar Fondan karşılanır."

Ek- 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 15 inci Maddesinin Uygulanma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar​​

Bültenimizi PDF olarak indirmek için tıklayınız​​.

Saygılarımızla,