Sign In
KPMG VERGİ / Yayınlar / Mali Bültenler / MaliBultenDetay

 

​​​​ ​​
2016/4 Asgari Ücret Desteği, İşverenlere Prim Erteleme ve Emekli İkramiyesine İlişkin Düzenlemeler
22.12.2016

Özet: 16 Aralık 2016 tarihinde TBMM'ye sevk edilen Kanun Tasarısı'nda Emekli Sandığı'ndan (4/c) emekli olanların ikramiyesi ile işverenlere yönelik önemli düzenlemeler yapılması planlanmaktadır.

Açıklamalar

Asgari Ücret Desteği ve Prim Ödemesi Ertelemesi

5510 sayılı Kanun'a eklenecek geçici maddelerle;

  • İşverenlerin rekabet gücünün arttırılması ve kayıtlı istihdamın teşviki ile asgari ücretli çalışanların yoğunlukta olduğu küçük ve orta büyüklükteki işletmelere 2016'da uygulanan olan asgari ücret desteğine 2017 yılında da devam edilmesi,

  • Belirtilen esaslar dâhilinde 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin prim ödemeleri sırasıyla 2017 Ekim, Kasım ve Aralık aylarına gecikme zam ve faizi olmaksızın ertelenerek işverenlere katkı sağlanması, amaçlanmaktadır.

Memur Emeklileri 30 Yıl Üzeri Çalışmaları İçin İkramiye Alabilecek

Ayrıca bilindiği üzere Emekli Sandığı Kanunu'nda yer alan emekli ikramiyelerinde 30 yıl sınırlaması bulunmaktaydı. Buna karşı açılan bir davada Anayasa mahkemesi hükmü anayasaya aykırı iptal etmişti. SGK ise Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye yürümemesi nedeniyle gelen talepleri reddediyordu. Açılan tüm davaların SGK aleyhine sonuçlanması nedeniyle yapılan bu Kanuni düzenleme ile yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması amaçlanmaktadır.

Ek- Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ​​

Bültenimizi PDF olarak indirmek için tıklayınız​​. ​

Saygılarımızla,