Sign In
KPMG VERGİ / Yayınlar / Mali Bültenler / MaliBultenDetay

 

​​​​ ​​
2016/2 Özel Sektörden Özel Sektöre Verilen İşlerde Aynı İşyeri Dosyasından İşlem Yapılmasına İlişkin Genelge Yayımlandı
22.11.2016

Özet: SGK yayımladığı 2016/23 sayılı Genelge ile özelden özele verilen işlerde aynı işyeri dosyasından işlem yapabilmeye yönelik bir düzenleme yaptı. 

Açıklamalar

Bu düzenlemeye göre;

•İşin 2886/4734 sayılı Kanun kapsamı dışında bir iş olması,

•Aynı işverene, aynı iş kolunda olmak üzere tekraren verilen, güvenlik, temizlik ve benzeri hizmet alımı işlerinde; çalıştırılacak personel sayısının belli olması, konunun asgari işçilik işlemleri kapsamı içinde değerlendirilmesinin gerekmesi halinde gerekli işlemlerin tamamlanmış olması,

•Önceki sözleşmenin bitim tarihi ile yenilenen sözleşmeyle tekrar verilen işin başlama tarihi arasında 30 günlük süreden (30 uncu gün dahil) daha az bir süre olması,

•Sözleşmesi biten işten dolayı işten ayrılış bildirgesinin verilmeyerek çalışmaya devam edilmesi veya hizmet akdi askıya alınarak yeni sözleşme kapsamında işe başlatılması,

koşullarının bir arada bulunması halinde sözleşmeyle yeniden verilen iş için yeniden işyeri dosyası tescil ettirilmemesi bu bağlamda, sözleşmeyle yenilenen iş için işyeri dosyası tescil ettirilmemesi nedeniyle idari para cezası uygulanmaması uygun görülmüştür.

Ancak;

•Önceki sözleşmenin bitim tarihi ile yeni sözleşmeye göre sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihin 30 günden fazla olması,

•Sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihin 30 günden az olmasına rağmen ayrı dosya tescil ettirilmesinin tercih edilmesi,

halinde en geç sigortalı çalıştırılmaya başlandığı tarihte yeni işyeri dosyasının tescili sağlanacaktır.


Saygılarımızla,