Sign In
KPMG VERGİ / Yayınlar / Mali Bültenler / MaliBultenDetay

 

​​​​ ​​
2016/1 Yapılandırmadan Yararlanan 4/b Sigortalılarının 5 Puanlık Hazine Teşviki'nden Yararlanmasına İlişkin Genelge Yayımlandı
22.11.2016

Özet: Bağ-Kur (4/b) sigortalısı olanlar yapılan düzenleme ile 5 puanlık prim teşvikinden yaralanacaklardır. Bunun için;

•Cari ay primlerini yasal sürede ödemeleri,
•Kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

şartları aranmaktadır.

Açıklamalar

2016/25 sayılı SGK Genelgesi ile yapılandırmadan yararlanan 4/b sigortalıları için 5 puanlık teşvikten yararlanmaya ilişkin bazı açıklamalar yapılmıştır. Buna göre;

•6736 sayılı Kanundan yararlanan 4/b’liler, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını yapılandırmaları ve yapılandırma işlemleri devam ettiği sürece 5 puanlık hazine indiriminden yararlanabileceklerdir.

•Bu çerçevede, 5510 sayılı Kanunun 4üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar (isteğe bağlı sigortalılar hariç) Kuruma muaccel sigorta primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının olması halinde, bu borçların 6736 sayılı Kanun kapsamında yararlandırılması durumunda başvuruda bulunulan tarihten itibaren, yapılandırma kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş başkaca borçların bulunmaması ve yapılandırmaya ilişkin ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kaydıyla, 5 puanlık indirimde yararlanabileceklerdir.

•Ancak, 6736 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandırmış sigortalılardan, peşin ödeme yolunu tercih etmiş olanların peşin ödeme tutarını, taksitli ödeme yolunu tercih etmiş olanların ise ilk taksit tutarını 2/1/2017 tarihine kadar ödememeleri halinde, teşvik uygulamasının başlatıldığı 1/10/2016 tarihinden 2/1/2017 tarihine kadar yararlandıkları teşvikler iptal edilerek sigorta primi teşvik tutarları, gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınacaktır.


Saygılarımızla,