Sign In
KPMG VERGİ / Yayınlar / Mali Bültenler / MaliBultenDetay

 

​​​​ ​​
2016/17 Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'ye ilişkin Karar’ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (2016/9429) Yayımlandı
10.11.2016
Özet: Söz konusu Karar’ın yürürlüğe konması Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 14.10.2016 tarih ve 6904 sayılı yazısı üzerine ve 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Kanun’un 3. maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca 17.10.2016 tarihinde kararlaştırılmış ve 09.11.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 
Açıklamalar

Alınan Karar ile Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.’nin yapısına ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

2016/9429 sayılı Karar ile Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.’nin ana faaliyet konusu 6741 sayılı Kanun’da belirtilen ve proje geliştirme, projeye dayalı kaynak yaratma, dış proje kredisi sağlama, yerli ve yabancı ortaklıklar kurma ve diğer yöntemlerle kaynak temini işlemleri de dahil olmak üzere ikinci fıkrada belirtilen faaliyetleri gerçekleştirecek olan Türkiye Varlık Fonu’nun ve alt fonlarının kurulması ve yönetimi olarak belirlenmiştir. 

Kararın devamında Şirket’in;​

  • Gerçekleştirebileceği faaliyetlere,
  • Faaliyet ilkelerine,
  • Şirketin organizasyon yapısı ve komitelerine,
  • Şirketin gelirlerine,
  • Stratejik yatırım planına,
  • İç sistemlerine,
  • Şirket yöneticilerine ve personeline,
  • Şirketin tabi olduğu yükümlülüklere,
  • Fona ve alt fonlara,

yönelik hükümlere yer verilmiştir.​

Söz konusu Karar’ın tam metni bültenimizin ekinde yer almaktadır.


​Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Saygılarımızla,