Sign In
KPMG VERGİ / Yayınlar / Mali Bültenler / MaliBultenDetay

 

​​​​ ​​
2016/14 Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yayımlandı
22.6.2016
​Özet: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bankaların kredilerinin niteliklerine göre sınıflandırılması ve bunlar için ayrılacak karşılıklara ilişkin usul ve esasları düzenleme amacıyla Yönetmelik 22.06.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 ​
Açıklamalar:

Anılan Yönetmelik ile 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılacaktır.

Yönetmelik ile kredilerin sınıflandırılması ve yeniden yapılandırılmasına, genel ve özel karşılıklar ile katılım bankalarınca kullandırılan fonlara yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

Yönetmelik hükümleri 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Yönetmelik tam metni bültenimiz ekinde yer almaktadır.

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz. 

Saygılarımızla,