Sign In
KPMG VERGİ / Yayınlar / Mali Bültenler / MaliBultenDetay

 

​​​​ ​​
2016/13 Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik Yapıldı
22.6.2016
Özet: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bankaların özkaynaklarına ilişkin Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22.06.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
 
Açıklamalar:

  • Yönetmelik’in 9. maddesinin 8. fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Değişiklik öncesi hali;

“b) Kanun’un 57. maddesinin birinci fıkrasındaki sınırı aşan tutarlar ile bankaların alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları ve aynı madde uyarınca elden çıkarmaları gereken emtia ve gayrimenkullerden edinim tarihinden itibaren beş yıl geçmesine rağmen elden çıkarılamayanların net defter değerleri”

Değişiklik sonrası hali;

“b) Kanun’un 57. maddesinin birinci fıkrasındaki sınırı aşan tutarlar ile bankaların alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları ve aynı madde uyarınca elden çıkarmaları gereken emtia ve gayrimenkullerden edinim tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde elden çıkarılamayanların net defter değerleri”

Yönetmelik hükümleri  01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Yönetmelik’in tam metni bültenimiz ekinde yer almaktadır.

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz.