Sign In
KPMG VERGİ / Yayınlar / Mali Bültenler / MaliBultenDetay

 

​​​​ ​​
2016/12 B​​ankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yayımlandı
22.6.2016
​Özet: 22.06.2016 tarihli Resmi Gazete’de, bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bankaların kıymetli maden alım satımına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla Yönetmelik yayımlanmıştır.

Açıklamalar:

Bankaların alım ve satımını yapabilecekleri kıymetli madenler, Yönetmelik’in 4. maddesinde aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir.

“Bankalar, kıymetli maden borsalarında işlem gören veya standartları ve nitelikleri Hazine Müsteşarlığı veya BİAŞ tarafından belirlenen ya da bu standartlara ve niteliklere uygunluğu bakımından, üretildikleri rafineriler itibarıyla kabul edilebilirlikleri BİAŞ tarafından teyit edilen kıymetli madenler ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin 01/08/1951 tarih ve 1738 sayılı Kararı ile standartları ve nitelikleri belirlenen Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarının alım ve satımı ile vadeli işlem ve opsiyon borsalarında işlem gören ve standart ve nitelikleri yetkili merciler tarafından belirlenen kıymetli madenleri esas alan sözleşmelerin alım ve satımını yapabilirler.”

Yönetmelik, 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Yönetmelik’in tam metni bültenimiz ekinde yer almaktadır.

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz. 


Saygılarımızla,