Sign In
KPMG VERGİ / Yayınlar / Mali Bültenler / MaliBultenDetay

 

​​​​ ​​
2016/8 Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapıldı
30.5.2016

​Özet: Hazine Müsteşarlığı tarafından 2008/1 No.lu Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ’de değişiklik yapılmasına dair Tebliğ, 29.05.2016 tarih ve 29726 sayılı Resmi Gazete’de yayımlan​mış olup, 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı ile yürürlüğe girmiştir.

Açıklamalar:

18.04.2008 tarih ve 26851 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/1 No.lu Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ'in 10. maddesinin aşağıdaki 4. fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.​

“Şirketler yılsonu finansal raporlarını genel kurullarının onayladığı tarihten itibaren bir ay içinde yurt çapında dağıtımı yapılan ve son bir aylık asgari ortalama tirajı Müsteşarlıkça belirlenen günlük iki gazetede dipnotsuz olarak ilan ettirirler. İlan edilen finansal raporlar şirketlerin internet sitelerinde dipnotlarıyla birlikte yer alır.”

Söz konusu Tebliğ'​​in tam metni bültenimiz ekinde yer almaktadır.

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz​