Sign In
KPMG VERGİ / Yayınlar / Mali Bültenler / MaliBultenDetay

 

​​​​ ​​
2016/5 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapıldı
16.2.2016
​Özet: Hazine Müsteşarlığı tarafından 2006-32/32 No.lu Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 12.02.2016 tarih ve 29622 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, yayımı ile yürürlüğe girmiştir.
 
Açıklamalar:

Söz konusu Tebliğ’de yer verilen değişiklik ile, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a İlişkin Tebliğ'in (Tebliğ No:2006-32/32) 3'üncü maddesinin 1'inci fıkrasının mülga (d) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“d) Müşterileriyle aynı iş günü içerisinde transfer talimatlarını vermesi veya işleme konu fiziki teslimatın yapılması şartıyla banka transferleri yoluyla yabancı para almak, satmak ve ayrı cins yabancı paralarla değiştirmek.”

Bu kapsamda, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar'da tanımlanan yetkili müesseselerin faaliyet konusunda değişiklik yapılmıştır.

Tebliğ yayımı ile yürürlüğe girmiş olup, tam metni bültenimizin ekinde yer almaktadır.

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz.

Saygılarımızla