Sign In
KPMG VERGİ / Yayınlar / Mali Bültenler / MaliBultenDetay

 

​​​​ ​​
2016/4 Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapıldı
27.1.2016
Özet: 27.01.2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/8365 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’da değişiklik yapılmıştır.

Açıklamalar:

  • 08.10.2012 tarih ve 2012/3803 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konan 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararın 3'üncü maddesinin 4'üncü fıkrası değiştirilmiştir.

Değişiklik öncesi

''Hak sahibi, hesaptan ya da bankalardan aynı tür kredilerden aynı anda yararlanamaz.''

Değişiklik sonrası

''Hak sahibi, güçlendirme, yapım ve edinme kredilerinden herhangi birini aynı anda hem hesaptan hem de bankadan kullanamaz.''

  • Bakanlar Kurulu Kararı’nın 4'üncü maddesinin 11'inci fıkrasında yer alan bankalardan kullanılacak krediler için uygulanacak faiz desteğinin uygulama tarihine ilişkin belirlenen “31.12.2015” ibaresi “31.12.2016” şeklinde değiştirilmiştir. 

  • Bakanlar Kurulu Kararı’nın 5'inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi değiştirilmiştir.

Değişiklik öncesi

''Faiz desteği sağlanacak kredilerin anapara geri ödemeleri bu maddede belirtilen azami ödemesiz dönemi aşmamak üzere inşaatın tamamlandığı tarihten itibaren başlar.''

Değişiklik sonrası

''Faiz desteği oranı ile kredi anapara tutarı üst limiti, kredinin sağlandığı tarihteki değerler esas alınarak kredinin ömrü boyunca uygulanır ve değiştirilmez.''

  • ​Bakanlar Kurulu Kararı’nın 5'inci maddesinin 1'inci fıkrasında yer alan tablodaki kredi anapara tutarı için üst limitlerine ilişkin “100.000 TL” ibareleri “125.000 TL” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarına ilişkin “500.000 TL’yi” ibaresi ise “625.000 TL’yi” şeklinde değiştirilmiştir.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 
Anılan konuda ek bir husus olursa bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,​