Sign In
KPMG VERGİ / Yayınlar / Mali Bültenler / MaliBultenDetay

 

​​​​ ​​
2016/3 Bankaların Karşılıksız Çeklere İlişkin Ödeme Tutarlarında Değişiklik Yapıldı
25.1.2016

Özet: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından, ​23.01.2016 tarih ve 29602 sayılı Resmi Gazete’de, yayımlanan “Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ'de (Sayı: 2010/2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2016/1)” ile Bankaların karşılıksız çeklere ilişkin ödeme tutarlarında değişiklik yapılmıştır.

Açıklamalar

20.01.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ’in “Bankanın Sorumlu Olduğu Miktar” başlıklı 4’üncü maddesinde yer alan “bin iki yüz Türk Lirası” ibareleri “bin iki yüz doksan Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

Bu kapsamda, bankaların süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için, karşılığının hiç bulunmaması halinde ödemek zorunda olduğu tutar 1.200 TL’den 1.290 TL’ye yükseltilmiştir.

Bununla birlikte, anılan Tebliğ’in geçici 2’nci maddesinde yer alan “yedi yüz Türk Lirası” ibareleri “yedi yüz kırk Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

Bu çerçevede, 20.01.2010 tarihi öncesinde yayımlanan Tebliğlere göre bastırılan çeklerden ötürü muhatap bankanın süresinde ibraz edilen çekin karşılığının hiç bulunmaması ve kısmen bulunması halinde ödemek zorunda olduğu tutar 700 TL’den 740 TL’ye yükseltilmiştir.

Tebliğ’in yürürlük tarihi 25.01.2016 olup, tam metni bültenimizin ekinde yer almaktadır.

Anılan konuda ek bir husus olursa bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,