Sign In
KPMG VERGİ / Yayınlar / Mali Bültenler / MaliBultenDetay

 

​​​​ ​​
2016/2 Zorunlu Karşılıklarda Değişiklik Yapıldı
12.1.2016
​Özet: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 09.01.2016 tarih ve 29588 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de (Sayı:2013/15) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2016/2)" ile 2013/15 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'e yeni fıkra eklenerek değişiklikler yapılmıştır​.

Açıklamalar

25.12.2013 tarih ve 29588 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’in “Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler” başlıklı 4’üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Müstakrizlerin fonları.”

“Bu indirim, en kısa vadeli diğer yükümlülükler başlayarak yapılır.”

Bununla birlikte, Tebliğ’in “Zorunlu Karşılık Oranları” başlıklı 6’ncı maddesindeki zorunlu karşılık oranları; 

  • ​Türk Lirası yükümlülükler için aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç)Oran
a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar ve 3 aya kadar vadeli (3 ay dahil)11,50%
b) 6 aya kadar vadeli (6 ay dahil)8,50%
c) 1 yıla kadar vadeli6,50%
ç) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli5,00%
Müstakrizlerin fonları11,50%
Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı / katılım fonu dahil)
a) 1 yıla kadar vadeli (1 yıl dahil)11,50%
b) 3 yıla kadar vadeli (3 yıl dahil)8,00%
c) 3 yıldan uzun vadeli5,00%


  • Yabancı para yükümlülükler için aşağıdaki gibi belirlenmiştir:


Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç)Oran
a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıl kadar vadeli13,00%
b) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli9,00%
Müstakrizlerin fonları13,00%
Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dahil)
a) 1 yıla kadar vadeli (1 yıl dahil)25,00%
b) 2 yıla kadar vadeli (2 yıl dahil)20,00%
c) 3 yıla kadar vadeli (3 yıl dahil)15,00%
ç) 5 yıla kadar vadeli (5 yıl dahil)7,00%
d) 5 yıldan uzun vadeli5,00%


Söz konusu Tebliğ’in yürürlük tarihi 12.02.2016 olup, ​tam metnibültenimiz ekinde yer almaktadır. 

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz.

Saygılarımızla,