Sign In
KPMG VERGİ / Yayınlar / Düzenlemeler / DuzenlemelerDetay

 

​​​​​​​ ​​
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Faaliyeti Hakkında Tebliğ Taslağı
11.4.2014