Sign In
KPMG VERGİ / Yayınlar / Düzenlemeler / DuzenlemelerDetay

 

​​​​​​​ ​​
Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplaması ve Uygulanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı
21.3.2014