Sign In
KPMG VERGİ / Yayınlar / Düzenlemeler / DuzenlemelerDetay

 

​​​​​​​ ​​
286 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı
24.1.2014