Sign In
KPMG VERGİ / Yayınlar / Düzenlemeler / DuzenlemelerDetay

 

​​​​​​​ ​​
Kayıt Saklama Gereksinimlerine İlişkin VUK Genel Tebliğ Taslağı
4.12.2013