Sign In
KPMG VERGİ / Yayınlar / Düzenlemeler / DuzenlemelerDetay

 

​​​​​​​ ​​
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 22.07.2013 tarih ve B.13.2.SGK.0.12.02.00/031-854 sayılı 2013/30 Seri No’lu Genelgesi Yayımlandı
29.7.2013