Sign In
KPMG VERGİ / Yayınlar / Düzenlemeler / DuzenlemelerDetay

 

​​​​​​​ ​​
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı (III-48.2)
15.7.2014