Sign In
KPMG VERGİ / Yayınlar / Duyurular / DuyuruDetay
e-Teminat Mektubu Uygulamasına ilişkin Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı
13.5.2019

11 Mayıs 2019 tarihli ve 30771 Sayılı Resmi Gazete'de 63 sıra no'lu Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan e-Teminat Mektubu uygulamasına ilişkin Tebliğ'e göre, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak bankalarca kendi sistemlerinde oluşturulacak e-Teminat Mektubu, kağıt ortamında düzenlenen teminat mektubu ile aynı hukuki niteliğe sahip olacaktır. Söz konusu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ek- Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 63) (e-Teminat Mektuplarının Muhasebe Birimlerine İletilmesi)​

Saygılarımızla, 

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​