Sign In
KPMG VERGİ / Yayınlar / Duyurular / DuyuruDetay
Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü için Yeni KDV Beyannamesi Oluşturuldu
3.5.2019

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 3 Mayıs 2019 tarihinde "Hasılat Esaslı Vergilendirilenler için Katma Değer Vergisi Beyannamesi" konulu bir duyuru yayımlanmıştır. Söz konusu duyuruya göre; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 38. Maddesinde yapılan düzenlemelerle getirilen hasılat esaslı vergilendirme usulü için yeni bir KDV Beyannamesi oluşturulmuş ve KDV4 kodu ile Beyanname Düzenleme Programına eklenmiştir.

Hasılat esaslı vergilendirme usulünü seçebilecek sektörler ve bunlara ilişkin vergi oranları, 6 Şubat 2019 tarihli ve 718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilmiştir. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslara Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'de (Seri No: 25) yer verilmektedir.

Ek 1- Hasılat Esaslı Vergilendirilenler İçin Katma Değer Vergisi Beyannamesi

Ek 2- 718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Ek 3- Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 25)

Saygılarımızla, ​

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​