Sign In
KPMG VERGİ / Yayınlar / Duyurular / DuyuruDetay
Elektronik Tebligat Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı
6.12.2018

Tebligat Kanunu'nun 7/a maddesine dayanılarak, elektronik ortamda yapılacak tebligata ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla düzenlenmiş olan Elektronik Tebligat Yönetmeliği 06.12.2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

01/01/2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan mezkur yönetmelik ile daha önce yürürlükte olan 19/01/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak yürürlükten kaldırılan yönetmeliğin 9 ve 14'üncü maddelerinde düzenlenen saklama yükümlülüğü, bu maddelerde belirtilen süreler doluncaya kadar devam edecektir.

Ek- Elektronik Tebligat Yönetmeliği​

Saygılarımızla, 

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​