Sign In
KPMG VERGİ / Yayınlar / Duyurular / DuyuruDetay
2018 Yılı için Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi
30.11.2018

30 Kasım 2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmi Gazete'de Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) yayımlanmıştır. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298'inci maddesinin (B) fıkrasındaki hüküm uyarınca, yeniden değerleme oranı 2018 yılı için %23,73 (yirmi üç virgül yetmiş üç) olarak tespit edilmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2018 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Ek- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503)​

Saygılarımızla, 

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​