Sign In
KPMG VERGİ / Yayınlar / Duyurular / DuyuruDetay
32 Sayılı Karar'ın Kapsamına ilişkin Basın Duyurusu Yayımlandı
18.9.2018

13 Eylül 2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmi Gazete'de Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlanmıştı. Söz konusu Karar'a göre, Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarındaki sözleşmelere yönelik bir düzenleme yapılmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 17 Eylül 2018 tarihinde Karar'ın kapsamına ilişkin bir basın duyurusu yayımlamıştır. Bakanlıkça istisna tutulacak hallerin kapsamı belirlenirken, döviz cinsinden girdi maliyetlerinin veya yükümlülüklerin değerlendirmeye alınacak hususların başında geldiği belirtilmiştir.

Ayrıca, 17 ve 17/A maddeleri uyarınca herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmaksızın döviz kredisi kullanabilen ve dolayısıyla döviz cinsinden yükümlülük altına giren Türkiye'de yerleşik kişilerin yaptığı sözleşmelerin bu kapsamda dikkate alınacağı açıklanmıştır.

Ek- Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 17 Eylül tarihli basın duyurusu​

Saygılarımızla, 

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​