Sign In
KPMG VERGİ / Yayınlar / Duyurular / DuyuruDetay
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasıyla ilgili Kanun'un Belirli Maddelerinden Yararlanılması için Başvuru Süresi Uzatıldı
31.7.2018

31 Temmuz 2018 tarihli ve 30495 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de "11/5/2018 Tarihli ve 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2, 3, 4, 7 ve 8 inci Maddeleri ile 10 uncu Maddesinin Altı, Yedi ve Sekizinci Fıkralarından Yararlanmak İçin Öngörülmüş Olan Başvuru, Bildirim ve Beyan Sürelerinin 27/08/2018 Tarihine (Bu Tarih Dâhil) Kadar Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7)" yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar'a göre 7143 sayılı Kanun'un 2, 3, 4, 7 ve 8'inci maddeleri ile 10'uncu maddesinin altı, yedi ve sekizinci fıkralarından yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri 27 Ağustos 2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

Ek- 7 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı​

Saygılarımızla,

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​