Sign In
KPMG VERGİ / Yayınlar / Duyurular / DuyuruDetay
Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortası ile İlgili Teknolojik Kolaylıklar
29.12.2016

29.12.2016 tarihli ve 29933 sayılı Resmi Gazete'de ev hizmetlerinde 5510 sayılı Kanun'un ek 9'uncu maddesi kapsamında sigortalı çalıştırılması hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklikle sigortalılık bildirimlerine ilişkin teknolojik kolaylıklara yer verildi.

Tebliğ'de; kısa mesaj, mobil ödeme ve mobil uygulamalara ilişkin tanımlamalar yapılmış ve müracaatların yapılmasına ilişkin bir acıkamaya yer verilmiştir.

Ek- Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğin Değiştirilmesine Dair Tebliğ ​​

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​